Angela Rimbetea, Hunedoara

Răspunsul specialistului nostru 

În situaţia în care doriţi ca pe viitor să beneficiaţi de pensie şi de alte drepturi de asigurări sociale, precum şi de servicii medicale gratuite din cele care sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, este indicat să continuaţi plata sumelor reprezentând contribuţie atât la fondul de pensii cât şi la cel de sănătate. În ceea ce priveşte concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia aferentă, începând cu 01.01.2006 acestea se acordă persoanelor care anterior datei naşterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor codului fiscal.