Vasile Tudor, e-mail

Sfatul avocatului

Descendenții care au acceptat în termen moștenirea au dreptul cel puțin la rezerva succesorală, dar situația trebuie analizată prin raportare la actele juridice prin care au fost “împărțite” bunurile și momentul la care s-a făcut această împărțire.

De exemplu, în cazul în care “împărțirea” a avut loc prin efectuarea de către defuncta sau de către soțul supraviețuitor a unor liberalități, moștenitorii cărora le-a fost încălcată rezerva pot solicita reducțiunea liberalităților excesive.

Tot astfel, cazul împărțirii convenționale a bunurilor din masa succesorală între ceilalți moștenitori, moștenitorii fraudați pot solicita partea lor prin intermediul instanței de judecată. Pentru o soluție concretă, vă recomand să prezentați situația în detaliu unui avocat, eventual însoțită de acte.