Mihaela B., Argeş

Răspunsul specialistului nostru

Conform art. 307 alin 2 din Codul Penal, constituie infracţiune fapta părintelui căruia i-a fost încredinţat un minor prin hotărâre judecătorească de a împiedica, în mod repetat, celălalt părinte să aibă legături personale cu acesta, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată. Aşadar, puteţi formula o plângere penală împotriva fostului soţ, iar dacă în aspectele care au determinat încredinţarea minorei spre creşterea şi educarea acesteia apar modificări, puteţi formula o cerere de reîncredinţare prin care veţi solicita şi obligarea fostului soţ la plata pensiei de întreţinere pentru ambii minori.