Avram Cornelia, Orlat

Răspunsul specialistului nostru 

Formalităţile impuse de procedura succesorală notarială şi împărţirea moştenirii se pot efectua oricând. Mai mult, copiii defunctului sunt moştenitori sezinari ceea ce înseamnă că ei au posibilitatea juridică de a intra de drept în stăpânirea moştenirii înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, conform art. 653 alin. 1 din Codul civil. Problema se pune doar cu privire la acceptarea expresă sau tacită a moştenirii ce se poate realiza în termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii (moartea defunctului) potrivit art. 700 alin 1 Cod civil, modificat prin Decretul nr. 73/1954, acceptare fără de care fraţii tatălui dumneavoastră pot fi declaraţi străini de moştenire.