Olenka Budur, Feteşti

Răspunsul avocatului 

Potrivit art. 14 din Legea 50/1991, până la reglementarea situaţiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcţii, aflate în administrarea consiliilor locale care pot fi revendicate de către foştii proprietari. Aceste dispoziţii se coroborează şi cu cele ale Legii 10/2001, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea 247/2005, prin care, până la soluţionarea procedurilor administrative şi/sau judiciare, este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, concesionarea bunurilor imobile –terenuri şi/sau construcţii cu privire la care s-a făcut notificare în baza acestei legi.