Judik Kinga Angela, Hunedoara

Răspunsul avocatului

Părintele la care nu a fost stabilită locuința minorului are dreptul de a avea legături personale cu minorul și drept de vizită. Dacă nu există o învoială cu privire la aceste aspecte, instanța poate hotărî, la cerere, încuviințarea unui program de vizitare cu stabilirea exactă a parametrilor de exercitare a acestui drept. Totodată, autoritatea părintească se exercită de către părinți în comun, și după divorțul acestora.