Maria Anton, e-mail

Răspunsul avocatului

Beneficiază de alocație de stat toți copiii cetățeni români în vârstă de până la 18 ani, fără discriminare, precum și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.

Pentru copiii născuți în străinătate se solicita negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care beneficiază părinţii pentru copilul respectiv, în ţara în care acesta s-a născut.