Dorian Marica, email

Răspunsul avocatului

Dacă fratele dumneavoastră refuză dezbaterea succesorală pe cale amiabilă, în fața notarului, puteți să formulați o cerere în acest sens la instanța de judecată. Ca atare, puteți mai întâi să îl citați la notar, iar în măsura în care nu se prezintă, să solicitați instanței de judecată să constate deschiderea succesiunii, succesorii și cotele lor, masa succesorală și să se pronunțe asupra împărțelii masei succesorale.