Marieta Alexandru, Argeş

Răspunsul specialistului nostru 

Potrivit dispoziţiilor art. 296 din Codul muncii, începând cu data de 01.01.2007, vechimea în muncă stabilită până la data de 31.12.2006 se  reconstituie la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa de judecată competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. În acest sens vor putea fi folosite adeverinţe de la fiecare loc de muncă din care să rezulte perioada în care fratele dumneavoastră a lucrat acolo, funcţia avută şi salariul primit.