Am avut un prieten care a avut doi frați. Cei doi frați au unul dintre ei doi copii, celălalt un copil. Cum se face partajarea proprietăților între cei trei nepoți? Cum se împarte o moștenire la nepoții de unchi?

Tudoran Constantin, e-mail

Sfatul avocatului

Dacă cei doi frați ai defunctului au decedat înaintea acestuia, nepoții vin la moștenire prin reprezentare, iar moștenirea se împarte pe tulpini (în două părți egale). Cei doi copii ai primului frate vor culege împreună partea din moștenire care i s-ar fi cuvenit tatălui lor, iar nepotului de la celălalt frate îi va reveni partea care i s-ar fi cuvenit tatălui său. Dacă decesul fraților a survenit după decesul persoanei moștenite, dar aceștia nu au acceptat în termen moștenirea sau au renunțat la aceasta, iar nepoții vin la moștenire în nume propriu, moștenirea se va împărți în mod egal între cei trei nepoți.