Floarea Barbu, Dolj

Răspunsul specialistului nostru

Moştenirea se împarte în mod egal între toţi descendenţii de gradul I care au făcut acceptarea expres sau tacit, în termenul legal. Pentru cheltuielile făcute cu întreţinerea mamei aveţi un drept de creanţă împotriva surorilor, izvorât din obligaţia de întreţinere care, în baza art. 90 din Codul familiei revine copiilor faţă de părinţi şi dă posibilitatea copilului care a prestat singur întreţinere să intenteze o acţiune în regres împotriva celorlalţi obligaţi, pentru partea fiecăruia. Părţile din cheltuielile de înmormântare şi pomeni, precum şi din celelalte cheltuieli făcute pentru obţinerea actelor, pe care le-aţi avansat dumneavoastră pentru ceilalţi moştenitori, pot fi solicitate în cadrul procedurii de partaj.