Viorica Mihailu, Arad

Răspunsul specialistului nostru

Dovada că imobilul vă aparţine în totalitate se va face cu contractul de vânzare-cumpărare iniţial, însoţit de actul notarial (care poate fi o donaţie sau act de partaj voluntar etc., nu o simplă declaraţie)  prin care veţi dobândi jumătatea soţului. Bineînţeles, în urma încheierii actului prin care veţi deveni proprietară exclusivă a apartamentului, va trebui să faceţi demersurile necesare înscrierii în cartea funciară a dreptului dobândit asupra cotei de 50% care a aparţinut soţului.