Anca Cârstea, Bucureşti

Răspunsul specialistului nostru

Conform art. 95 din codul de procedură civilă, atunci când reclamantul invederează că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului, preşedintele instanţei va dispune citarea acestuia prin publicitate. Aceasta se realizează prin afişarea citaţiei la uşa instanţei şi prin publicarea citaţiei într-un ziar de largă răspândire, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru judecată. În practică, judecătorii cer dovada demersurilor făcute de reclamant pentru aflarea domiciliului pârâtului. Dacă pârâtul dovedeşte că a fost citat prin publicitate cu rea-credinţă, toate actele ce au urmat încuviinţării acestei citari, vor fi anulate.