Claudia Moldovan, Târgu Mureş

Răspunsul specialistului nostru 

Dacă obligaţia stabilită prin hotărâre judecătorească, ce constituie titlu executoriu, nu este executată de bunăvoie, se poate încerca aducerea la îndeplinire a acesteia prin executare silită, prin intermediul unui executor judecătoresc. Acesta, pe baza relaţiilor pe care i le veţi da, va face demersurile necesare aflării situaţiei patrimoniale a debitorului. În situaţia în care, în urma acestor demersuri, se stabileşte că debitorul, în lipsa unor venituri salariale, nu deţine nici bunuri mobile sau imobile asupra cărora să se poată face executarea silită, recuperarea sumei împrumutate şi a cheltuielilor de judecată recunoscute de instanţă devine imposibilă.