C., Bucureşti

Răspunsul specialistului nostru 

În cazul moştenirii legale, sub rezerva acceptării în termen, după decesul primului părinte, fiului îi va reveni cota de ¾ din jumătatea care a aparţinut defunctului din apartament, iar restul de  ¼ din acea jumătate va reveni părintelui supravieţuitor (cealaltă jumătate aparţinând acestuia din urmă ca parte a sa din coproprietatea devălmaşă). Abia după decesul celui de-al doilea  părinte, în principiu, dreptul de proprietate asupra întregului imobil se va transmite în patrimoniul copilului dumneavoastră. Acesta fiind moştenitor sezinar, intră de drept în stăpânirea moştenirii, înainte de eliberarea unui certificat de moştenitor.