Sorina Codreanu, e-mail

Sfatul avocatului

Întrucât regula o constituie exercitarea autorității părintești de către ambii părinți în comun, recunoașterea unui drept exclusiv de a decide în privința copilului poate fi obținută numai în condițiile existenței unor motive întemeiate. Legea nu trasează sfera motivelor care pot fi considerate întemeiate, astfel încât acest aspect rămâne la aprecierea instanței de judecată, în raport de circumstanțele pe care le descrie părintele care solicită exercitarea unei autorități părintești exclusive. Competența de soluționare a unei astfel de cereri aparține instanțelor din România.