Pîreiu Aristiţa, Bucureşti

Răspunsul specialistului nostru

Există incidente procedurale care pot duce la amânarea cauzei, soluţionarea unui dosar, cu toate fazele (după caz, apel şi recurs, sau doar recurs) presupunând de cele mai multe ori trecerea unei perioade mai îndelungate de timp. Acest aspect poate fi influenţat atât de părţi, cât şi de motive de ordin obiectiv, cum ar fi, de exemplu, amplitudinea probatoriilor administrate, în funcţie de natura cauzei deduse judecăţii. Dacă aveţi indicii că judecătorul căruia i-a revenit cauza nu respectă obligaţia de a soluţiona cu celeritate dosarul, puteţi formula o sesizare Consiliului Superior al Magistraturii, care va demara o anchetă şi va răspunde în scris în acest sens.