Corbu Meluța, Brăila

Răspunsul specialistului nostru

Detaliile furnizate de dumneavoastră sunt insuficiente formulării unui răspuns, motiv pentru care vă sfătuiesc să vă adresați unui avocat căruia să îi explicați situația concretă a terenului în cauză, respectiv situația juridică și de fapt actuală a acestuia și dacă face obiectul legilor de retrocedare. Iar în cazul în care poate fi retrocedat, trebuie să îl informați dacă au fost efectuate demersuri în acest sens și de către cine.