Florina Șandru, e-mail

Răspunsul specialistului nostru

Zilele în care trebuia să se opereze compensarea cu timp liber corespunzător ar fi trebuit să fie stabilite de comun acord cu angajatorul. Acest acord se materializează în scris prin aprobarea dată de persoanele cu atribuții în acest sens, conform structurii organizatorice a societății, pe cererea de acordare de zile libere pe care trebuia să o înaintați dumneavoastră angajatorului. Dacă procedura de cercetare disciplinară (inclusiv procedura convocării) nu a fost îndeplinită în conformitate cu dispozițiile codului muncii, puteți ataca decizia de concediere în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care ați luat cunoștință de măsura dispusă de angajator, iar în cadrul litigiului puteți invoca și acordul angajatorului cu privire la perioada compensării orelor suplimentare, în măsura în care îl puteți proba. Totodată, puteți solicita și plata orelor suplimentare efectuate, pentru care nu a fost operată compensarea.