N.H., Braşov

Răspunsul specialistului nostru

Trebuie să formulaţi o cerere de chemare în judecată instanţei, ataşând o copie a certificatului de naştere al minorului. Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru. Va trebui să indicaţi locul de muncă al pârâtului, cu denumire şi adresă, pentru a se solicita relaţii cu privire la cuantumul salariului, pensia de întreţinere pentru minor putând fi stabilită până la 1/4 din valoarea veniturilor debitorului obligaţiei. În practică şi doctrină sunt păreri contrare cu privire la momentul de la care poate fi cerută pensia alimentară, opinia majoritară fiind aceea că pensia se acordă de la data formulării cererii de chemare în judecată, nu şi pentru trecut.