Radu Mihai, e-mail

 

Sfatul avocatului

Moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Așadar, dacă mama dumneavoastră a domiciliat și decedat în România, trebuie să vă adresați unui notar, în vederea dezbaterii succesorale. În cazul în care în patrimoniul succesoral nu există bunuri imobile, locul deschiderii moştenirii este în circumscripţia notarului public celui dintâi sesizat, cu condiţia ca în această circumscripţie să se afle bunuri mobile ale celui ce lasă moştenirea.

Atunci când în patrimoniul succesoral nu există bunuri situate în România, locul deschiderii moştenirii este în circumscripţia notarului public celui dintâi sesizat. Cu certificatul de moștenitor eliberat de notar veți putea face demersuri pentru a intra în posesia bunurilor ce au aparținut defunctei și care se află pe teritoriul altei țări, și anume moștenirea din Basarabia.