Soffi, e-mail

Sfatul avocatului

Conform dispozițiilor noului cod civil, până la dovada contrară operează o prezumție de donație pentru vânzarea către un descendent, dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitației sau în schimbul întreținerii pe viață ori a unei rente viagere. Prezumția operează numai în favoarea descendenților care nu au consimțit la înstrăinare.

Ca atare, dacă actul de înstrăinare încheiat cu mama dumneavoastră are rezerva uzului, uzufructului sau abitației, este cu clauză de întreținere sau rentă viageră, frații dumneavoastră pot solicita raportul donației deghizate, în măsura în care nu puteți demonstra plata prețului.

Dacă actul este de vânzare simplă, în măsura în care nu sunt de acord cu acesta, frații dumneavoastră sunt cei care trebuie să demonstreze că vânzarea a fost de fapt o donație deghizată, pentru a putea valorifica rezerva succesorală (în măsura în care prin această înstrăinare se încalcă rezerva succesorală a fraților).