Anca Bunea, Bucureşti

Răspunsul specialistului nostru

Dacă sora va deceda după încheierea căsătoriei, fără a avea un copil, în situaţia unei succesiuni legale, soţul supravieţuitor va avea dreptul la 1/3 din moştenire, dacă va veni la moştenire în concurs atât cu tatăl defunctei, cât şi cu dv., şi ½ dacă va veni în concurs numai cu dv. (în situaţia în care sora va deceda ulterior tatălui dv.). Dacă va avea un copil, moştenirea legală se va împărţi între acesta şi soţul supravieţuitor în cote de ¾, şi respectiv ¼ pentru fiecare. Dacă succesiunea va fi una testamentară, va trebui respectată rezerva soţului supravieţuitor şi, după caz, a descendentului defunctei.