Georgeta Cazan, Buzău

Răspunsul specialistului nostru 

Codul Familiei, la articolele 86, 89 alin. 1 lit. b, instituie obligaţia descendenţilor de a-şi întreţine ascendenţii. Art. 90 din C. Fam. stabileşte ca, în situaţia în care obligaţia de întreţinere revine mai multor persoane, aceasta va fi suportată proporţional cu mijloacele pe care acestea le au, însă dacă părintele are drept la întreţinere de la mai mulţi copii, dispoziţiile legale îi dau posibilitatea, în caz de urgenţă, de a porni acţiune numai împotriva unuia dintre ei.  Acel copil care a plătit întreţinerea poate să se îndrepte în instanţă împotriva celorlalţi pentru a solicita obligarea lor la restituirea părţilor care le reveneau.