Olivia Vieru, e-mail

Sfatul avocatului

Contractul de donație este valabil încheiat dacă, la data încheierii sale, părțile aveau capacitatea de a dispune, respectiv de a primi un bun. Condiţia capacităţii de a primi o donaţie trebuie îndeplinită la data la care donatorul acceptă donaţia. Ca atare, dacă anterior decesului, mama dumneavoastră a acceptat donația, încheindu-se, așa cum deduc din întrebarea dumneavoastră, chiar un contract autentic, decesul său ulterior, chiar dacă s-a produs la aceeași dată, nu afectează valabilitatea contractului.