Cornelia P., Craiova

Răspunsul specialistului nostru  

Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani se acordă persoanelor care în ultimul an anterior naşterii copilului au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal. În cele 12 luni se includ şi perioadele în care persoana a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii însă, şomerii, la rândul lor beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înaintea datei înregistrării cererii. Constituie stagiu de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj şi perioada în care angajatorul se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment.