Maria, Constanța

Răspunsul specialistului nostru

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă de maximum 120 de zile, fie înainte de data solicitării concediului de maternitate fie, în cazul salariatelor care au născut recent sau care alăptează, după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu (de 42 zile), și care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Cuantumul indemnizaţiei de risc maternal este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate în cele 10 luni anterioare solicitării, pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurări sociale de stat, se suportă de la bugetul asigurărilor de stat, dar calculul şi plata se fac lunar de către angajator, cel mai târziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna în care se acordă concediul de risc maternal. Indemnizaţia pentru creșterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului, iar baza de calcul este suma totală a acelor venituri, împărţită la 12.