Doina Arusti, email

Răspunsul oferit de avocat

Obligațiile de efectuare a documentației cadastrale și de intabulare, precum și de obținere a certificatului energetic, necesare vânzării imobilului, revin proprietarului care dorește să facă înstrăinarea. Ca atare, proprietarul care vinde casa trebuie să aibă și certificatul energetic.

Ulterior vânzării, notarul public care a întocmit actul prin care se transmite dreptul real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară, pe cheltuiala noului proprietar.