Eva K., Harghita

Răspunsul specialistului nostru

Conform Legii nr. 136/1995, modificată prin OUG nr. 61/2005, în asigurarea de răspundere civilă asiguratorul se obligă să plătească despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin accidentul rutier, de care asiguratul răspunde, în baza legii, faţă de terţele persoane păgubite. În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asiguratorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia, cu citarea obligatorie a persoanei răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenient forţat.