Sfatul avocatului

În principiu, moștenitorii legali ai părinților sunt descendenții lor, adică copiii și urmașii lor în linie dreaptă la nesfârșit. Aceștia înlătură moștenitorii din celelalte clase și vin la moștenire în ordinea proximității gradului de rudenie (descendenții de gradul cel mai apropiat cu defunctul înlătură de la moştenire descendenții de grad mai îndepărtat). Cu toate acestea, descendenții copiilor unui defunct urcă, în virtutea legii, în drepturile ascendentului său pentru a culege partea din moștenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia, dacă nu ar fi fost nedemn față de defunct sau decedat la data deschiderii moștenirii.