Francisca Florescu

Răspunsul specialistului nostru 

În situaţia în care nu aveţi o altă locuinţă proprie, până la partajarea masei succesorale rămase de pe urma soţului dvs., în calitate de soţie supravieţuitoare aveţi un drept de abitaţie conferit de lege, cu titlu gratuit, asupra apartamentului, drept în baza căruia nu sunteţi obligată să plătiţi chirie celuilalt comoştenitor. În schimb, toţi moştenitorii trebuie să contribuie proporţional cu cota din moştenire care le revine la acoperirea cheltuielilor şi datoriilor ocazionate de întreţinerea, conservarea şi administrarea bunurilor moştenite.