Mirela Stan, Arad

Răspunsul specialistului nostru

Conform art. 703 Cod civil, uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța. Dacă este viager, atunci dreptul de folosință și de a culege fructele bunului se întinde pe durata întregii vieți a persoanei în favoarea căreia este instituit. În cazul unui apartament, fructele sunt fructe civile și se mai numesc şi venituri. Acestea sunt constituite din veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă persoană în virtutea unui act juridic, cum este cazul închirierii. Cu alte cuvinte, o persoană care cumpără un imobil cu drept de uzufruct viager în favoarea vânzătorului, nu va avea dreptul de a folosi personal sau de a închiria imobilul pe toată durata vieții vânzătorului.