Florina B., Bucureşti

Răspunsul specialistului nostru

Nuda  proprietate există atunci când dreptul de proprietate este golit de o parte din conţinutul său juridic, respectiv de posesie şi folosinţă, proprietarului rămânându-i doar atributul de dispoziţie juridică asupra bunului, adică dreptul de a-l înstrăina. Acest lucru se întâmplă atunci când atributele de posesie şi folosinţă, care împreună formează dreptul de uzufruct, au trecut temporar în patrimoniul altei persoane decât proprietarul bunului. Dobândirea unui astfel de bun vă lipseşte o perioadă de timp (uzufructul poate fi viager, ceea ce înseamnă că trebuie respectat până la decesul persoanei în favoarea căreia a fost instituit) de posibilitatea de a folosi imobilul şi de a-l exploata.