Ana Maria Crăciun – email

Sfatul avocatului 

Copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită potrivit legii are, faţă de fiecare părinte, aceeaşi situaţie ca şi aceea a unui copil din căsătorie. Autoritatea părintească se exercită în comun, iar părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului. Referitor la orice neînţelegeri cu privire la exerciţiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, vă puteți adresa instanţei de tutelă pentru a hotărî potrivit interesului superior al copilului.