Gina Șerban, e-mail

Sfatul avocatului

Dacă cel în favoarea căruia s-a instituit un testament a decedat anterior testatorului, testamentul a devenit caduc (fără efecte). Cu toate acestea, dacă mătușa era sora bunicii/bunicului copiilor dumneavoastră, copiii dumneavoastră au vocație succesorală proprie la moștenirea acesteia, în calitate de moștenitori legali – colaterali de gradul 4, cu condiția să nu existe rude în grad mai apropiat.

Totodată, pot veni la moștenirea legală prin reprezentare (în locul tatălui lor), dacă există și alți moștenitori colaterali în grad mai apropiat (descendenți ai altor frați sau surori ai mătușii decedate sau frați ai soțului dumneavoastră). Pentru o analiză concretă a situației vă sfătuiesc să apelați la un notar.