Bianca Stama, București

Sfatul avocatului

Bunurile dobândite în timpul căsătoriei din veniturile comune, chiar și fără consimțământul expres al celuilalt soț, sunt bunuri comune și nu există o modalitate legală de achiziționare, care să sustragă bunul de la regimul comunității. Dacă achiziționarea are ca obiect înlocuirea unui bun propriu, atunci noul bun este considerat un bun propriu al soțului care era proprietarul exclusiv al celui înlocuit.

Dacă, la momentul achiziționării unui bun de către unul dintre soți, cei doi sunt despărțiți în fapt și nu mai gospodăresc împreună, în cadrul partajului se poate demonstra acest aspect, iar bunul poate fi declarat de instanță ca fiind bun propriu al soțului care l-a cumpărat.