Mihaela Gavrilă, Ploieşti

Răspunsul specialistului nostru

Drepturile persoanelor cu handicap sunt prevăzute de Legea 448/2006. Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor, prin eliberarea de certificate, se face de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care este un organ de specialitate din subordinea consiliului judeţean. Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap. Certificatul dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispoziţiile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv.