Rodica Boca, e-mail

Răspunsul avocatului

Dacă soțul supraviețuitor vine la moștenire împreună cu descendenții defunctului, are dreptul la ¼ din întreaga masă succesorală, adică din toate bunurile care se găsesc în patrimoniul defunctului la data decesului. Totodată, dacă nu este titular al niciunui drept real de a folosi o altă locuinţă corespunzătoare nevoilor sale, beneficiază de un drept de abitaţie gratuit asupra casei în care a locuit până la data deschiderii moştenirii, dacă această casă face parte din bunurile moştenirii.

Dreptul de abitaţie se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii moştenirii și încetează chiar înainte de împlinirea termenului de un an, în caz de recăsătorire a soţului supravieţuitor.

Oricare dintre moştenitori poate cere fie restrângerea dreptului de abitaţie, dacă locuinţa nu este necesară în întregime soţului supravieţuitor, fie schimbarea obiectului abitaţiei, dacă pune la dispoziţia soţului supravieţuitor o altă locuinţă corespunzătoare.