Camelia Jarnea – email

Răspunsul specialistului nostru

Potrivit art. 25 din Legea 284/2010, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic. Dacă în statut sau în legi speciale nu se prevede altfel, această perioadă poate fi prelungită  cu maximum 6 luni, în mod excepțional. Persoana numită temporar pe funcția de conducere, în condițiile de mai sus, beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.