Anamaria Matei, e-mail

Răspunsul specialistului 

Pentru dezbaterea succesorală nu există un termen, însă Codul civil anterior, aplicabil la nivelul anului 1998, instituia un termen de 6 luni înlăuntrul căruia moștenitorii își puteau manifesta dreptul de opțiune succesorală, în sensul acceptării acesteia. Acceptarea moștenirii poate fi expresă, dar poate fi și tacită, putând să reiasă din gesturi care atestă fără echivoc însușirea calității de moștenitor, cum ar fi plata impozitelor bunurilor moștenirii, preluarea sau înstrăinarea unor bunuri care au aparținut defunctului, intentarea unor acțiuni în justiție pentru dobândirea de bunuri care au aparținut defunctului, etc. Pentru o analiză concretă a problemei, este recomandabil să prezentați în detaliu situația unui avocat.