Sandu Aurelia, e-mail

Sfatul avocatului

Dacă instanţa de tutelă a hotărât plasamentul copilului la o rudă, aceasta exercită autoritatea părintească, respectiv dobândește drepturile şi îndatoririle care revin părinţilor cu privire la persoana copilului. Hotărârea judecătorească definitivă apostilată, în original precum și traducerea autorizată și legalizată, împreună cu actele de identitate sunt suficiente pentru a călători cu minorul până în România.