Marcela Roșu, e-mail

Sfatul avocatului

Modalitatea concretă de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul al celuilalt părinte va fi stabilită de instanța de judecată,  în lipsa unei înțelegeri între părinți, pe baza probelor ce vor fi administrate, a audierii minorului și numai în considerarea interesului superior al copilului.

Decăderea din exercițiul drepturilor părintești poate fi dispusă de instanță dacă părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijența gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului.