Dumitra C., Bucureşti

Răspunsul avocatului

Puteți încasa ajutorul de deces chiar dacă fiul dumneavoastră nu era asigurat la data decesului, cu condiția ca dumneavoastră să fiți asigurată. Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces acordat în cazul decesului asiguratului din sistemul public de pensii sau pensionarului și poate fi solicitat în termen de 3 ani de la data decesului.