Elena Popescu, e-mail

Răspunsul avocatului

În principiu, actele oficiale din străinătate sunt recunoscute și la noi. În măsura în care este vorba de un act valabil încheiat conform legislației din Austria, actul este recunoscut în România.

Însă pentru a verifica în mod concret aplicabilitatea și efectele lui în funcție de obiectul acestuia, scopul în care doriți să îl utilizați și data încheierii lui, vă sfătuiesc să îl prezentați unui notar sau unui avocat.