4 beneficii pe care le oferă serviciile de guvernanță corporativă:

1. Creșterea eficienței și a transparenței procesului decizional

Serviciile de guvernanță corporativă presupun implicarea tuturor membrilor în procesul decizional, astfel încât deciziile importante să fie luate pe baza unui consens comun. Acest lucru poate duce la o mai mare transparență și eficiență a procesului decizional, reducând astfel riscul de decizii nepotrivite sau conflictuale și asigurând o mai bună reprezentare a intereselor acestora. De asemenea, implementarea unui sistem de guvernanță corporativă poate ajuta la stabilirea unor criterii clare și obiective de evaluare a deciziilor, ceea ce poate contribui la creșterea calității și coerenței deciziilor luate de către conducerea companiei.

2. Reducerea riscurilor

 Prin implementarea unui sistem de guvernanță corporativă, se poate reduce riscul de fraude sau de alte practici ilegale în interiorul companiei. El poate ajuta la definirea clară a rolurilor și responsabilităților tuturor angajaților și la stabilirea unui set de principii și valori care să ghideze toate activitățile companiei. Acestea pot include principii etice, politici de calitate și de securitate a informațiilor, precum și proceduri clare pentru gestionarea riscurilor și a conflictelor de interese. Prin monitorizarea atentă a activităților și stabilirea unor politici și proceduri clare de raportare a problemelor, serviciile de guvernanță corporativă pot ajuta la prevenirea conflictelor de interese între membrii conducerii și interesele companiei.

3. Îmbunătățirea eficienței operaționale

Serviciile de guvernanță corporativă pot ajuta la identificarea și eliminarea practicilor ineficiente, ceea ce poate duce la reducerea costurilor și creșterea productivității. Îmbunătățirea eficienței operaționale poate contribui la creșterea competitivității companiei și la maximizarea profitabilității pe termen lung. Prin implementarea unui sistem de guvernanță corporativă, compania poate asigura o gestionare eficientă a resurselor și a activităților și poate ajunge la un nivel de performanță mai ridicat. Astfel, prin stabilirea de politici clare și proceduri standardizate, compania poate reduce riscul de erori și poate îmbunătăți calitatea și consistența activităților și proceselor, ceea ce contribuie la minimizarea riscurilor asociate cu acestea.

4. Identificarea obiectivelor și creșterea dezvoltării companiei

Un sistem de guvernanță corporativă este acela că poate ajuta la definirea obiectivelor și a strategiilor companiei și la asigurarea unei direcții clare pentru întreaga organizație. Mazars în România este o companie de consultanță care oferă o gamă largă de servicii de consultanță economică și evaluare a riscurilor pentru instituțiile publice interesate în dezvoltarea lor economică. Astfel, ei pot identifica riscurile și oportunitățile companiei și pot ajuta la dezvoltarea unor planuri de acțiune pentru a profita de aceste oportunități, ceea ce va asigura o direcție coerentă și bine stabilită pentru întreaga organizație. Un sistem de guvernanță corporativă poate propune idei inovatoare și soluții personalizate adaptate specific nevoilor și cerințelor fiecărei companii. În plus, aceste servicii pot fi folosite concomitent cu serviciile oferite de specialiștii din audit pentru a asigura controlul intern aferent raportării financiare.

În concluzie, serviciile de guvernanță corporativă oferă multiple avantaje pentru orice tip de afacere, indiferent de dimensiunea sau domeniul de activitate. Serviciile de guvernanță corporativă pot ajuta afacerea să răspundă așteptărilor acționarilor, autorităților de reglementare și finanțatorilor, asigurând integritatea și etica în toate activitățile companiei și maximizând potențialul.

Sursa foto: pexels.com