Să lămurim care e treaba cu răspunderea contravențională 

Răspunderea contravențională poate însemna o sancțiune contravențională primită de la organele administrației de stat (fie că este un avertisment sau o amendă). Un alt caz este legat de sancțiunea primită de la organele judecătorești, când spre exemplu inculpatul este obligat să presteze ore de activitate neremunerată, în folosul comunității.

Avocat Roxana Pop spune despre caracterul contravenţional al unei fapte că, așa cum prevede legea în vigoare, poate fi înlăturat. Pentru asta, veți justifica situația prin motivații plauzibile: fie că a fost vorba de legitimă apărare, o stare de necesitate, o constrângere etc. De asemenea în lista motivării poate fi și iresponsabilitatea.

Iresponsabilitatea făptuitorului – pe înțelesul tuturor 

Avocat Cluj Roxana Pop ne lămurește ceva mai mult despre astfel de cazuri. Se consideră iresponsabilitatea făptuitorului aspect exonorant pentru răspunderea contravențională și cauza ce poate înlătura caracterul penal al unei fapte. Concret, definiția este despre starea de incapacitate psihică sau fizică a unei persoane. Aceasta nu conștientizează, nu își dă seama de adevărata semnificație socială a faptelor sale. Astfel, în aceste situații nu putem vorbi de sancțiune ca de o formă corectivă a unui comportament, întrucât persoana în cauză nu este influențată, nici măcar prin teama de sancțiune.

De asemenea, de amintit că putem include aici și cazul minorilor care oricum nu răspund contravențional pentru faptele lor. O altă situație în care poate fi înlăturată răspunderea contravențională este prescripția, mai spune aceeași sursă, avocat Roxana Pop. 

Executarea sancțiunilor contravenționale 

Dacă în cele din urmă nu ați putut demonstra iresponsabilitatea sau nu au fost alte motive justificate pentru care sancționarea contravențională să fie oprită, executarea vine de îndată. Demonstrată prin acte contravenționale, aceasta poate presupune:

În cazul unui avertisment – se rezumă doar la a atrage atenția asupra pericolului unei fapte, cu recomandarea ca pe viitor să nu mai existe abateri sau tentative de abatere. 

În cazul unei amenzi – fie o veți achita de bună voie, din propria inițiativă, fie veți ajunge în punctul maxim, siliți de organele de executare. Dacă vorbim de primul caz, în temeiul legii – art. 28 din Legea nr. 180/2002 – atunci contravenientul plătește jumătate din suma ce i se impută, din minimul amenzii pentru contravenția săvârșită. 

În cazul executării unor sancțiuni contravenționale complementare, conform art. 40 din Legea nr. 180/2002, este nevoie de dispoziții legale. Acestea vor fi cuprinse în acte normative ce prevăd cum se stabilește și sancționează contravenția, act normativ de natură administrativă.

Se poate ajunge și la confiscare? Desigur, în acest caz pot fi supuse confiscării bunuri inclusiv cele care au fost poate dobândite ca urmare a săvârșirii unei contravenții. Acestea pot fi restituite, doar dacă se va ajunge la nulitatea procesului verbal și în cazul în care au existat și bunuri confiscate. Avocat Cluj Roxana Pop încheie prin mențiunea că dacă între timp bunurile au fost valorificate, poate fi cerută în instanță achitarea în drept a despăgubirilor. 

Contact: [email protected]