Elena Pruteanu, e-mail

Răspunsul avocatului

Orice litigiu are un anumit parcurs procedural care va fi urmat independent de prezența dumneavoastră în țară, în măsura în care acest aspect nu ridică niște impedimente în judecarea cauzei (presupun că litigiul se poartă în România și ați instituit un mandatar cu procură specială).

Depuneți toate diligențele ca probatoriul să fie administrat la termenele stabilite, fără întârzieri (de exemplu lipsa martorului dumneavoastră, etc), dar încercați să discutați cu soțul și în sensul unui acord.