Sfantul Stelian Paflagonul este considerat ocrotitor al pruncilor şi al familiei creştine. Viaţa sa de rugăciune, râvna şi iubirea de Dumnezeu l-au învrednicit de darul facerii de minuni, tămăduindu-i mai ales pe copiii bolnavi.

 

Sfantul Stelian – Viața Cuviosului Stelian Paflagonul

Cuviosul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, într-o familie de buni creştini, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din Asia Mică (pe teritoriul Turciei de astăzi), într-o vreme în care Răsăritul ortodox era frământat de prigoanele unor împăraţi ai Bizanţului dezlănţuiţi pentru defăimarea sfintelor icoane.

Atunci cad victime luptătorilor contra icoanelor numeroşi ierarhi, teologi, preoţi, călugări şi credincioşi. Părinţii Sfântului Stelian, pe vremea prunciei acestuia, oameni înstăriţi, treceau însă printr-o altă durere, aceea a pierderii copiilor lor la scurtă vreme de la naştere.

Singurul rămas în viaţă a fost Stelian, către care se îndreaptă dragostea părintească împletită cu teama de a nu-l pierde. De aceea, el va creşte cu o dragoste nestinsă pentru copii şi cu milă pentru cei în suferinţă, căci lipsa fraţilor şi surorilor din casa părintească va lăsa urme pentru tot restul vieţii Cuviosului Stelian.

Aplecat spre cele duhovniceşti şi îndrumat în permanenţă de părinţi pe calea bisericii, drept mulţumire pentru darul vieţii primite, Stelian va găsi în biserica din oraşul său o a doua casă, iar în atmosfera religioasă din timpul slujbelor bisericeşti, adevăratul suflu al vieţii sale.

De aceea, la o vârstă potrivnică, rămânând orfan prin moartea celor doi părinţi ai săi, plin de iubire dumnezeiască şi povăţuit de Duhul Sfânt, va vinde toată agoniseala părintească, va împărţi tot ce avea la săracii lui Dumnezeu, iar el se va îndrepta spre una din numeroasele mânăstiri care împodobeau, în vremurile de atunci, pământul creştin al Asiei Mici (Turcia de azi). Se va stabili aşadar într-o asemenea vatră de trăire duhovnicească în provincia Paflagonia, în apropierea străvechii aşezări creştine a Cezareei Capadociei, patria Sfântului Vasile cel Mare. Era o provincie muntoasă în care înflorea viaţa călugărească şi pustnicească pe înălţimile munţilor sau în numeroasele peşteri. Unele din acestea, rămase pustii după năvala turcilor, păstrează până azi frumuseţea picturilor creştine.

Cunoscând râvna pentru trăirea monahicească şi dragoste pentru Hristos, stareţul rânduieşte pregătirea lui Stelian pentru treapta preoţiei. Dar el, socotindu-se nevrednic a îmbrăţişa un cin mai presus de al îngerilor, ca oarecând Sfântul Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu sau Sfântul loan cel cu Gura de Aur, cere duhovnicului îngăduinţa de a se pustnici într-una din peşterile din preajma mânăstirii.

A intrat într-o peşteră unde primea hrană de la înger. Dar, spre deosebire de alţi pustnici, el nu s-a retras cu totul din lume, ci, din dragoste pentru oameni, mergea printre ei şi îi ajuta, întorcându-se apoi la chilie pentru odihnă.

Într-o asemenea peşteră va vieţui ani îndelungaţi, în post şi rugăciune necurmată. Dar starea sa aici, în mijlocul stâncilor şi doar cu mintea înălţată la Domnul, nu va împiedica pe Stelian să reverse mai departe dragostea şi mila sa faţă de creştinii în suferinţă. De aceea, atunci când va afla de la credincioşii care veneau la el să-i ceară sfat duhovnicesc sau să înalţe rugăciuni pentru ei, că în părţile acelea bântuie o molimă cumplită care seceră în primul rând copiii, Stelian, amintindu-şi de plânsul părinţilor săi, se va aprinde de milă. Atunci el îşi deschide inima spre Dumnezeu şi înalţă rugăciuni smerite pentru îndepărtarea acestei molime.

Pentru viaţa de curăţie şi rugăciune, Dumnezeu l-a învrednicit de darul tămăduirii. Într-o noapte, în timp ce se ruga, Sfântul Stelian a simţit prezenţa lui Dumnezeu şi a fost copleşit de Duhul Sfânt. În ziua următoare, chipul său strălucea arătând o bucurie profundă şi o linişte sufletească pe care nu o mai cunoscuse până atunci.

Iată cum îşi petrecea timpul în peşteră Sfântul Stelian: postea, se ruga (chiar şi în timpul nopţii), iubea tăcerea. Chiar dacă diavolii l-au încercat cu multe ispite, el le-a biruit pe toate, cu ajutorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Într-unul din drumurile sale obişnuite în care mângâia şi alina, Sfântul Stelian a pus mâna pe creştetul unui copil suferind şi a simţit cum puterea lui Dumnezeu trece prin mâna sa întinsă asupra copilului bolnav. Copilul s-a tămăduit imediat şi de atunci sfântul a început să fie căutat de oameni aflaţi în suferinţă, copii, tineri sau bătrâni. Aceştia, prin rugăciunea sfântului, dar şi prin rugăciunea şi credinţa lor, luau tămăduire de la Dumnezeu.

Inima Sfântului era dornică de Împărăţia cerurilor, cea promisă de Dumnezeu celor buni şi credincioşi. Ceilalţi călugări din Paflagonia au aflat de viaţa deosebită a Sfântului Stelian şi s-au uimit de frumuseţea sufletului său. De aceea, noi îl putem numi pe Stelian „crinul pustiei”, „minunea cerului”, „vestitorul bucuriei cereşti”, „cinstea Bisericii Ortodoxe”, „cel ce a gustat dulceaţa Raiului, încă din viaţa aceasta”.

Încă din viaţă, Sfantul Stelian a făcut multe minuni şi vindecări de boli celor ce veneau cu credinţă la peştera sa. În primul rând, el a ajutat cu sfat pe cei care l-au căutat; apoi s-a rugat pentru toţi oamenii şi în mod special pentru cei care îl rugau să-i pomenească.

Şi ca un alt llie, care înviase pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, rugăciunile sale fierbinţi la Dumnezeu sunt bine primite, molima încetează şi mulţi copii sunt salvaţi de la moarte. Cunoscând căldura inimii sale iubitoare de copii şi mila faţă de toţi cei ce erau în suferinţă, precum şi puterea rugăciunilor lui Stelian înălţate lui Dumnezeu, mamele cu prunci bolnavi încep să vină la peştera lui Stelian pentru a câştiga, cu rugăciunile sale, sănătatea şi viaţa copiilor lor.

Rugăciunile sale aveau atâta tărie încât de cele mai multe ori mamele se întorceau fericite la casele lor. Faima sa creşte tot mai mult şi se răspândeşte în ţinuturile învecinate, dar smerenia lui Stelian depăşea cu mult cinstirea pe care încercau oamenii să i-o aducă. În această stare de dragoste aprinsă către Dumnezeu şi de milă jertfitoare în rugăciune pentru toţi cei care suferă, Cuviosul și Sfântul Stelian va trece la cele veşnice, dar minunile săvârşite în peştera în care a trăit nu vor înceta.

Multe familii îi încredinţau lui Sfantul Stelian educaţia copiilor lor şi astfel a luat naştere un loc unde mamele îşi puteau lăsa copiii cât timp ele se ocupau de treburile zilnice.

Astfel, prin grija faţă de copii şi familii, prin tămăduirea copiilor, dar şi prin ajutorul dat mamelor, Sfântul Stelian avea să devină ocrotitorul copiilor şi al familiei în general. Grija sa pentru copii se vedea mereu pe chipul său. Era mereu blând, binevoitor, plin de dragoste pentru cei din jur, având mereu un cuvânt de mângâiere pentru fiecare.

Aşa a vieţuit Sfantul Stelian Paflagonul până când şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, ca un Sfânt plăcut al Său.

Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul este pictat în mod obișnuit cu un copil în brațe, pentru neobosită să misiune de a-i apăra pe cei mici, ajutându-i în mod special pe copiii bolnavi.

Aşa că, dragii mei, să nu uitaţi să îi cereţi mereu ajutorul acestui sfânt atât de iubitor. Iată un fragment din Acatistul Sf Stelian, pe care îl puteţi rosti ori de câte ori gândul vi se îndreaptă către el.

Mâhnirea maicilor în bucurie ai prefăcut, Sfinte Stelian, dând lor naştere de prunci buni şi ridicând din boli pe cei bolnavi cu rugăciunile tale, ca cel ce ai în tine sălăşluirea harului dumnezeiesc. Pentru aceasta, noi, credincioşii, cunoscând faptele tale cele minunate şi sfinte, cântăm către tine aşa:

„Bucură-te, cel ce cu blândeţea ai depărtat duhul cel rău,

Bucură-te, că ai mângâiat pe maicile mâhnite de boala fiilor lor,

Bucură-te, că ai ridicat din boli pe mulţi prunci,

Bucură-te, că prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai arătat,

Bucură-te, că la tine copiii neîncetat au alergat,

Bucură-te, că lucrător al dragostei lui Dumnezeu te-ai arătat prin faptele tale,

Bucură-te, liniştirea celor înfricoşaţi,

Bucură-te, pururi ajutător al familiilor noastre,

Bucură-te, pururi ocrotitor al pruncilor,

Bucură-te, pustnice înarmat cu daruri cereşti,

Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!„

 

Sfantul Stelian – Moaștele Cuviosului Stelian Paflagonul

Trupul său ne-a rămas ca sfinte moaşte, ocrotitoare şi făcătoare de minuni: izgonire a diavolilor, vindecare de boli, ridicare şi îndreptare a celor căzuţi în păcat, liniştire a celor înfricoşaţi şi tulburaţi, ajutare a familiilor şi ocrotire a copiilor.

Căci el şi după moarte s-a arătat ca un mare făcător de minuni, venind în ajutor în special mamelor şi copiilor.

Astfel, de mai multe ori, când venea vreo boală molipsitoare, care omora copiii, Sfantul Stelian a fost chemat în ajutor prin rugăciune şi prin pictarea icoanei sale. Atunci copiii bolnavi s-au vindecat, iar mamele cărora le muriseră copiii s-au mângâiat, născând alţi prunci.

De aceea, în mod obişnuit, Sfantul Stelian e reprezentat în icoane cu un prunc în braţe. De asemenea, Sfântul Stelian s-a arătat ajutător în multe boli ale trupului şi ale sufletului, în primejdii şi în necazuri, prin chemarea numelui său în ajutor, prin închinarea la sfintele sale moaşte sau la icoana sa. El, ca orice Sfânt, are şi puterea de a ne duce rugăciunile la tronul lui Dumnezeu.

Deci Sfantul Stelian este ocrotitor al pruncilor, al familiilor creştine, al maicilor care sunt la naştere, uşurându-le durerile şi dăruindu-le prunci sănătoşi. Sfântul Stelian e şi un mare ocrotitor al celor ce poartă numele său, fiind grabnic ajutător al celor ce îl cinstesc, e călăuzitor al celor rătăciţi de calea mântuirii, fiind doctor sufletesc şi trupesc, cu darul primit de la Dumnezeu.

Pe pământ el a fost îmbrăcat în haina smereniei (a modestiei) şi a dragostei de Dumnezeu. De aceea, din inima lui a izvorât până la cer o puternică rugăciune pentru toţi oamenii, ca un izvor nesecat. Şi acum Sfântul Stelian se roagă pentru toată lumea.

O parte din sfintele sale moaşte au fost aduse în anul 1736 în Bucureşti.

Biserica unde vor fi adăpostite aceste moaşte va primi numele Sfântului Stelian şi acolo mulţimi de credincioşi vin să se închine la racla Sfântului.

Biserica Sfantul Stelian, numită „Lucaci”, din București, este mult iubită de credincioși, aceștia gasundu-și adesea alinare la racla cu Moaștele Sfântului Stelian. Biserica, zidită în anul 1736, de către mitropolitul Ștefan al Țării Românești, a fost refăcută peste ceva vreme, rămânând în picioare până astăzi.

Dintre vechile odoare de la biserică mitropolitului Ștefan, biserica a moștenit moaștele Sfântului Cuvios Stelian, dar și ale Sfinților Haralambie, Elefterie și Onufrie. Cu trecerea timpului, crescând evlavia creștinilor față de Cuviosul Stelian, pe lângă hramul Sfântul Nicolae, biserica a mai căpătat încă un hram, și anume pe Sfântul Stelian. Astfel, aceasta este singura biserică din București cu acest hram. Slujbele de fiecare miercuri, săvârșite în cinstea cuviosului, și prăznuirea numelui sau, la 26 noiembrie, atrag numeroși credincioși.

Cunoscând evlavia mulţimilor, puterea dragostei cu care acestea înconjurau memoria Cuviosului, precum şi minunile care se săvârşeau înaintea moaştelor sale, Biserica hotărăşte canonizarea sa, adică trecerea sa în rândul cuvioşilor făcători de minuni, rânduind ca zi de pomenire data de 26 noiembrie, ziua trecerii sale la cele veşnice.

Sfinţii cuvioşi, care s-au rugat şi se roagă pentru noi, s-au făcut ca nişte crini şi trandafiri parfumaţi, în mijlocul deşertului lumii. Un astfel de trandafir neveştejit este şi Sfântul Stelian, care îşi răspândeşte mirosul minunilor şi al rugăciunilor sale până la marginile lumii.

Numele său, „Stelian”, înseamnă „cel de pe stâlp”, adică un om care îşi trăieşte viaţa pe un stâlp, în rugăciune. Stelian s-a suit pe stâlpul credinţei şi de acolo s-a rugat cu nădejde şi dragoste lui Dumnezeu. Sfântul Stelian doreşte mântuirea sufletelor noastre.

Viaţa sa tăcută, de post şi rugăciune, este pentru noi un exemplu de împlinire a poruncilor lui Dumnezeu.

 

Sfantul Stelian – Cum să ne rugăm la Cuviosului Stelian Paflagonul

Chiar de suntem copii, tineri sau bătrâni, cu toţii putem alerga la icoana sa şi la sfintele sale moaşte, pentru a-i cere ajutorul.

Mai ales atunci când este serbată trecerea sa la cele veşnice, pe 26 noiembrie, se cade să ne rugăm pentru primirea de mângâiere din partea Sfântului.

Tot astăzi, se face pomenirea:

  • Sfântului Cuvios Alipie Stalpnicul;
  • Sfântului Cuvios Nicon;
  • Sfântului Acachie din Scară;
  • Sfântului Cuvios Iacov Pustnicul;
  • Sfântului Cuvios Sil, episcopul Corintului din Persida;
  • Sfântului Mucenic Gheorghe Hiotul.

Sfantul Stelian – Rugăciune către Sfantul Stelian Paflagonul:

„În peşteră retras, nu ne-ai uitat,

Ci mult ne-ai luminat cu rugăciunea,

Ne-ai mângâiat, în boală, cu minunea,

O, Sfânt călugăr, mare dar ne-ai dat!

Ajută-ne şi-acum, pe toţi: pe prunci,

Pe mame, pe familii nevoiaşe,

Să-ţi fie ţie, în rugă, urmaşe,

Iar boala de la noi să o alungi…

Goneşte frica, vrajba şi mâhnirea,

Primejdia ce vine din senin,

Şi scoate-ne păcatul ca pe-un spin,

Că-ţi mulţumeşte toată omenirea!

Icoana ta, cu prunc ţinut în braţe,

Ne-aduce strălucire de speranţe.„

Sfantul Stelian – Rugăciunea care face miracole:

Una dintre cele mai frumoase şi mai puternice Rugăciuni către Sfântul Stelian, sărbătorit pe 26 noiembrie, este:

„Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea gătită sfinţilor, de lumina cerească umplându-te.

Acum, în slava cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău.

Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfinţit, şi vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame şi pe copii, ferindu-i de întristare şi de boală, arată-te grabnic vindecător al suferinţelor şi al bolilor sufleteşti şi trupeşti ale celor ce te laudă pe tine.

Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă şi din pustiul inimilor noastre ţarină bineplăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinţei şi să se înmulţească roadele sfinţitoare ale faptelor bune; ocroteşte cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!”.

 

Sfantul Stelian – Semnificația numelui Stelian

Semnificația numelor este foarte importantă deoarece fiecare nume are influență asupra destinului deținătorului. Din punct de vedere numerologic, pe baza numelui primit la naștere se pot calcula numerele reprezentative fiecărui individ. Conform numerologiei, aceste numere îl reprezintă pe fiecare om în parte, arătând ce fel de personalitate are și drumul pe care trebuie să-l urmeze în viață.

Forma masculină a numelui Steliana, deși pare că numele de Stelian sau Steliana ar avea aceeași origine ca numele de Stela, realitatea este alta.

Aceste nume sunt total diferite din punct de vedere istoric și etimologic, primul fiins creat de romani, iar cel de-al doilea de greci.

Semnificația numelui Stelian se trage din cuvântul grecesc stylos care înseamnă stâlp.

Numele grecesc de Stylianos își are originea în viața unui pustnic creștin, pe nume Simion care a trăit în secolul al V-lea d.Hr.. Acesta a avut ideea de a-și petrece viața în vârful unui stâlp.

 

Sursa foto: doxologia.ro

 

Vezi și ce sărbători sunt în calendar ortodox noiembrie 2019 și calendar ortodox decembrie 2019.

Citește și:

Sfânta Ecaterina ferește tinerii credincioși de toate relele

Sfinții în Calendarul Ortodox, cei mai respectați și cinstiți

15 Rugăciuni puternice, făcătoare de minuni, rostite în momente de cumpănă