Traiana Cociorba, e-mail

Răspunsul avocatului cu privire la scutirea de impozit

 

Potrivit Codului fiscal, nu se datorează impozit pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate. De asemenea, nu se datorează impozit nici pentru terenul aferent clădirii respective.