Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul’), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfăsurării campaniei pe site-ul  www.libertateapentrufemei.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMÂNIA, , Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, Bucuresti.

Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăsurarea Campaniei, cu condiţia înstiintării prealabile a participanţilor, pe site-ul www.libertateapentrufemei.ro,  cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat şi autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe pe site-ul www.libertateapentrufemei.ro.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională Arată-ne bucătăria, noi premiem pozele!’, desfășurată de Libertatea pentru Femei, este organizată în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂSURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională Arată-ne bucătăria, noi premiem pozele!’, desfășurată de Libertatea pentru Femei, este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promoţională Arată-ne bucătăria, noi premiem pozele!’ desfășurată de Libertatea pentru Femei, se desfăşoară siteul libertateapentrufemei.ro, în perioada 1-31 martie 2020.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională Arată-ne bucătăria, noi premiem pozele!‘, desfășurată de Libertatea pentru Femei, este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România, cu vârsta de cel puţin 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei şi care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoţională Arată-ne bucătăria, noi premiem pozele!‘, desfășurată de Libertatea pentru Femei, angajaţii şi/sau colaboratorii RINGIER ROMÂNIA, precum şi rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociaţiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RINGIER ROMÂNIA deţine participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum şi angajaţii agenţiilor implicate şi ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMÂNIA şi rudele acestora, până la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să se supuna şi să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMÂNIA şi a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe pagina de concurs a site-ului libertateapentrufemei.ro sau va fi comunicat gratuit oricui solicită o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMÂNIA, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2, Bucureşti.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Fiecare participant la aceasta campanie trebuie să posteze pe siteul www.libertateapentrufemei.ro la sectiunea Bucataria ta’ (https://www.libertateapentrufemei.ro/bucatariata) o fotografie cu propria bucătărie. Concurentii pot înscrie o singură poză. Participanții care vor înscrie mai multe poze vor fi descalificați. La finalul campaniei, site-ul libertateapentrufemei.ro premiază cele mai votate fotografii cu premii astfel: cele mai votate 3 poze vor primi câte un set de cutite Quttin, următoarele 15 poze vor primi câte un premiu surpriza (portfard, brățară sau pelerină de ploaie.

În aceasta campanie intra toti participantii care încarcă o singură fotografie pe www.libertateapentrufemei.ro.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Premiile acestei campanii 3 x set cuțite Quttin (280 lei/bucata), 15 x premii surpriză.

În cadrul acestei campanii promoţionale nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor  sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Câştigătorii acestei campanii vor fi stabiliți în urma voturilor adunate pe site-ul libertateapentrufemei.ro. Aceștia vor fi publicați pe siteul libertateapentrufemei.ro si pe pagina de Facebook Libertatea pentru Femei, pe data de 1 aprilie 2020.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook Libertatea pentru Femei pe data de 1 aprilie 2020. Anuntarea castigatorilor a fost amanata din cauza instituirii Starii de Urgenta din cauza COVID-19, pana la terminarea acesteia.

Câstigătorii sunt obligați să trimită mail în maximum 3  zile calendaristice de la data afișării acestora pe site, la adresa [email protected], pentru a revendica premiul prin: menționarea numelui, prenumelui, numărului de telefon, copie după buletin și a adresei la care va fi trimis premiul.

Premiile vor fi expediate prin curier/Poșta Română în termen de 6 de zile de la data revendicarii premiului doar pentru cei care nu locuiesc în București.

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor după completarea unui acord de prelucrare a datelor personale în urma validării câștigătorilor campaniei “Arată-ne bucătăria, noi premiem pozele!

Dacă are domiciliul în Bucureşti, acesta îşi poate ridica premiul în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la revendicare, de luni până vineri între orele 10:00-18:00 de la sediul Ringier din Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, Bucureşti. Premiul va fi înmânat numai în baza buletinului de identitate/cartii de identitate.

În cazul în care câştigătorul este din provincie, premiul va fi expediat în termen de 30 de zile calendaristice de la data revendicării premiului.

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII  

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin , fără ca Organizatorul  să datoreze vreo despăgubire  respectivului .  În cazul  în care Organizatorul  va sesiza asemenea situații după ce premiul a fost  acordat, respectivul   îi va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, mergând până la excluderea din concurs a oricărui concurent, daca există suspiciunea fraudei. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 SECȚIUNEA 10. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIȚIU  

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanților persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea reclamațiilor de orice natură legate de această provenite de la terțe părți.

SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

RINGIER ROMANIA prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în Campania promoțională “COLECTIILE LIBERTATEA – Cuțite japoneze”, când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele RINGIER ROMÂNIA, sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoții Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de RINGIER ROMÂNIA.De asemenea, atunci cand organizează concursuri, RINGIER ROMÂNIA are interesul legitim să preluceze date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniilor si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământart. 6(1)(f) GDPR – interes legitim
Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de RINGIER ROMÂNIA RINGIER ROMÂNIA poate inregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Inregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul care se ocupa de promotii / marketing, dar si pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ  pentru înregistrarea convorbiriisi  art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim
Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje  RINGIER ROMÂNIA dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ
Îndeplinirea unor obligații legale Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin RINGIER ROMÂNIA, cum ar fi:

·       plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;

·       arhivarea datelor conform legislației aplicabile;

·       publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.

Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale
Apărarea drepturilor și intereselor în justiție Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

 

 

 

  1. ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

RINGIER ROMÂNIA poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participanților catre (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de RINGIER ROMÂNIA (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor Organizatorului (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); (ii) daca RINGIER ROMÂNIA are obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca Organizatorului i se cere sau i se permite in alt mod sa facă acest lucru conform legislației aplicabile.

  1. DURATA DE PASTRARE A DATELOR

RINGIER ROMÂNIA păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca un Participant este castigator al unui concurs organizat de RINGIER ROMÂNIA, Organizatorul poate pastra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

  1. DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:

a)       Dreptul de acces Participanții pot obtine de la RINGIER ROMÂNIA confirmarea ca aceasta prelucrează datele lor personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii
b)      Dreptul de a corecta datele Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c)       Dreptul la stergere Participanții pot solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate de către RINGIER ROMÂNIA; (ii) Participanții și-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si RINGIER ROMÂNIA nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.
d)      Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie Participanții pot sa își retragă oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e)      Restrictionare in anumite conditii, Participanții pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor lor personale
f)        Dreptul la portabilitatea datelor in masura in care RINGIER ROMÂNIA prelucrează datele prin mijloace automate, Participanții pot solicita Organisatorului, in conditiile legii, sa furnizeze datele lor intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat.  Daca solicită acest lucru, RINGIER ROMÂANIA poate sa transmită datele Participanților unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
g)       Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care aceștia consideră ca le-au fost incalcate drepturile:Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din RomaniaB-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania[email protected]

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protectia Datelor Ringier

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania

Email: [[email protected]] Telefon: [+40 21 20 30 821].

 SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI  

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durată de existența a cazului de Forță Majoră, confirmat de Cameră de Comerț și Industrie a României.

SECȚIUNEA 13. LITIGII  

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezența campanie se vor rezolvă pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: RINGIER ROMÂNIA SRL, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, Iride Business Center, nr 9-9A, sector 2, București, în termenul legal prevăzut de legea în vigoare. După această data, Organizatorul nu va mai luă în considerație nici o contestație